Heberleins etik

Hej – och välkommen till min plattform! Jag heter Ann Heberlein och är teologie doktor i etik samt skribent och författare. Jag har varit verksam som forskare och lektor i etik vid Lunds Universitet i tjugo år och har publicerat ett dussin böcker i ämnen som moraliskt ansvar, ondska och godhet, mångkultur och svenska värderingar

Under många år skrev jag för Sveriges största tidningar, som Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet, för att nämna några. I många år var jag återkommande gäst i radions Filosofiska rummet, bidrog med tankar för dagen och hade en egen tv-serie i SVT. Nu publicerar jag mig oftast i den andra offentlighet som växer fram på nätet.

Det råder en allvarlig brist på intellektuella samtal och djuplodande resonemang i den första offentligheten. Kultursidorna har förfallit åt identitetspolitik och kulturrelativism och i akademin dominerar postmoderna och genusvetenskapliga perspektiv. De stora förlagshusen premierar politiskt korrekta pamfletter framför intellektuella resonemang och i radio och tv dominerar moralisk fostran, ytlighet och rent trams.

Vi förtjänar bättre. På min egen plattform och i mitt namn publicerar jag texter som analyserar samtiden, dess idéer och dess problem på allvar. I en serie föreläsningspoddar undersöker jag både de eviga frågorna och aktuella fenomen, som människan och hennes värde, manligt och kvinnligt, sanning och lögn, teorier om vithet, sömnlöshet och döden, för att nämna något.

Mitt motto och min programförklaring har jag hämtat från Hannah Arendt: Må sanningen yppas om så världen går under. Sanningen har ett värde i sig själv. Den är aldrig farlig eller fördomsfull. Sanningen är – och den bör berättas.

Ann Heberlein

MÅ SANNINGEN YPPAS, OM SÅ VÄRLDEN GÅR UNDER

Pod-avsnitt

FIAT VERITAS, ET PEREAT MUNDUS

Blogginlägg