Diverse kristna rasar nu i sociala medier över ett kristendomstest som påstås användas av Migrationsverket för att avgöra om en person är kristen eller inte. Präster, pastorer, docenter och professorer uppger upprört att de minsann inte klarar testet – enligt uppgift ska man svara rätt på 60 procent för att bedömas som kristen – trots att de studerat teologi på universitetet, skrivit teologiska doktorsavhandlingar och arbetat som präster och pastorer i decennier. Jag klarade inte heller testet, trots att jag är teologie doktor och har undervisat universitetsstudenter i bland annat systematisk teologi.

Det är bara det att testet är en bluff. Kristendomstestet är ett verk av en aktivistisk pastor från Uppsala, Micael Grenholm. Migrationsverket menar att pastor Grenholms test är direkt missvisande och förnekar att de har dylika test för konvertiter. Migrationsverkets dementi tar dock inte udden av indignationen. Prästerna, pastorerna, ja till och med en biskop fortsätter att rasa trots denna icke helt oväsentliga information.

Jag är övertygad om att majoriteten av dessa upprörda kristna är fullt medvetna om att kristendomstestet som cirkulerar på nätet inte är Migrationsverkets utan en aktivistisk aktion. Syftet är naturligtvis att väcka debatt och hävda det absurda och okristliga i att ifrågasätta en människas religiösa övertygelse. Det borde väl räcka att någon säger att han eller hon är kristen, resoneras det, för att avgöra att han eller hon faktiskt är kristen. Vem är Migrationsverket att ifrågasätta en människas frälsning?

Diskussionen är inte ny. När jag var volontär på ett transitboende för många år sedan spreds ett rykte om att alla som konverterade till kristendom omedelbart fick uppehållstillstånd. En våg av omvändelser sköljde över det slitna motellet som i hast gjorts om till boende för asylsökande. Det orsakade den lokala församlingens präster huvudbry. En del ansåg att det var självklart att alla som sade sig funnit Jesus skulle döpas. Andra menade att man måste vara säker på att omvändelsen var genuin för att döpa en muslim i den kristna tron. Till slut kom rekommendationer centralt från Kyrkokansliet om att vara försiktiga med att döpa asylsökande. Om Migrationsverket trots denna omvändelse avslog den nydöptes ansökan om asyl och denne tvingades återvända till sitt hemland riskerade han förföljelse där. Detta skulle svenska kyrkan inte bidra till, hette det då, för snart femton år sedan.

Självfallet måste Migrationsverket undersöka och i den mån det är möjligt säkerställa att de uppgifter den asylsökande uppger som skäl för att få stanna i Sverige stämmer. Det är det som är deras uppgift.

SWISH 123 396 2354

BANKGIRO 526-9246

https://www.patreon.com/Heberleinsetik

10 kommentarer till “Migrationsverkets kristendomstest är en aktivistisk bluff”

 • Tyvärr är det ingen bluff att Svenska Kyrkans högsta beslutande organ Kyrkomötet avslog en motion med krav på att kyrkan ha en kritisk hållning till böneutrop.

 • :

  I Matteus får Jesus frågan:
  ”Mästa­re, vil­ket är det störs­ta bu­det i la­gen?” Han sva­ra­de ho­nom: ”Du skall äls­ka Her­ren, din Gud, med he­la ditt hjärta och med he­la din själ och med he­la ditt förstånd. Det­ta är det störs­ta och förs­ta bu­det. Se­dan kom­mer ett av sam­ma slag: Du skall äls­ka din nästa som dig själv. På des­sa båda bud vi­lar he­la la­gen och pro­fe­ter­na.”

  Min tolkning. Detta är de främsta levnadsreglerna i kristendomen beskrivet i två meningar av Jesus själv.
  Att älska Gud är att respektera sig själv genom: att vara sig själv, att acceptera sitt sitt sanna jag, att vara sig själv inför andra.
  För för att lyckas med detta, måste man först respektera sin nästa ( älska henne) så som man själv vill bli bekräftad och respekterad..
  Dessa dessa två bud från Jesus kan vilken ateist som helst godta och leva efter utan att behöva kalla sig kristen – såvida han/hon inte lider av vårt tidsålders farligaste sjukdom – narcissemens galenskap .

 • Naturligtvis ska det utredas om en persons tro är genuin eller inte innan denne bedöms ha asylskäl på dessa grunder. Problemet är ju hur det går till. Dessa kunskapsfrågor är inte det minsta relevanta för att bedöma om ens tro är genuin eller inte. Sedan har handläggarna på MV uppenbarligen heller inte kompetensen att utreda detta, vilket de visar gång på gång.. de borde lyssna mer på präster/pastorers vittnesmål exempelvis..

 • Inte mycket att säga om det. Men jag har dock en viss förståelse för om ett sådant test skulle tillkomma då det inte är alldeles orimligt att kräva mer ingående kunskapr om bibeln och den kristna tron av en ny konvertit än av en gammal präst.

  Konvertiten förutsätts nyligen ha studerat bibeln och den kristna läran intensivt och väldigt ingående för att kunna lämna Islam för Kristendomen. Dessa kunskaper är inte dagsfärska för våra präster och definitivt inte för vanligt folk.

  • Nej. Forskning kring konverteringar visar att det är mycket mer en social och emotionell process att konvertera, än vad det är en intellektuell process. Livsåskådning är inget man väljer som varor på en marknad där man väger för- och nackdelar, det handlar mycket mer om upplevelser av det gudomliga och om relationer. Vilket är svårt att mäta i kunskap.

 • Men det är ingen bluff att Svenska Kyrkans högsta beslutande organ kyrkomötet röstade ner en motion från sd som krävde att kyrkan ska inta en kritisk hållning till böneutrop. Motionen röstades ned med 206 röster emot och 26 för.
  Bland de som argumenterade emot motionen fanns Artemis Lumarker från Öppen kyrka, ett parti inom Svenska kyrkan. – Tänk vad fantastiskt att fler får möta både Allahs och Guds kärlek, och vad vi får ut i mötet med varandra, sade Lumarker.
  Han och fick stöd av socialdemokraten Isak Öhrlund.som förklarade att kyrkan ska vara en ”en progressiv och öppen kraft” i samhället. Därför kan man inte vara kritisk till böneutrop sa Öhrlund.

 • Jag har en hel del kunskap om islam, det gör mig inte till muslim. Jag har också en massa kunskap om kristendom, men det är ju inte det som gör mig till kristen. Hjärtats övertygelse fångas inte genom kunskapsfrågor – särskilt inte så tapiga som MVs. Det finns gott om forskning kring omvändelse som religionspsykologiskt fenomen, den ignorerar MV helt. Mer anmärkningsvärt är att du som teolog också förbigår detta med tystnad. Kanske är det skammens. Och då har jag inte ens gått in på att alla frågor i testet är hämtade från MVs egna protokoll, samtidigt som de förnekar att de använder kunskapsfrågor. Slutligen: att avfärda testet som aktivistiskt håller inte. Då kan vi lika gärna avfärda hela Ann Heberlein, som ju driver en viss agenda.

 • Om det är samma test som kan göras via SVT nyheter är det definitivt en aktivists verk. Du kan endast få rätt om du använder dig av vissa ”nyckelord”. Dessutom tar man ställning EMOT religion och kristendom i synnerhet, vilket klart och tydligt kan ses i typen av frågeställningar ex ” hur ser du på nya testamentets kvinnofientliget” vad säger Jesus i Matteus 10:34 (jag skall inte komma med fred, utan svärd, uttryckt ur sin kontex) ytterligare så frågas det om hur man ser på kristendomens våldsamma historia, alltså ingeting om vilken typ av mission som bedrivits i tredje världen. Tänker främst på skola, sjukvård och civilsamhälle.
  Jag hoppas innerligt att testen som redovisats inte är den man använder sig av. I så fall är jag stolt över att inte kallas kristen enligt detta sätt att bedöma omvändelse. Helt förkastlig och utan fokus på evangeliet! Mvh // Janine

 • Jag som arbetar på Migrationsverket med asylfrågor kan säga att jag aldrig har sett kunskapstest likt de som får fart i sociala, och andra, medier. Jag uppfattar det även som att frågorna i dessa ”test” är ryckta ur sitt sammanhang. Det handlar om utredning av en persons skyddsbehov och inte om så kallade test. Kunskapsfrågor kan så klart förekomma, men inte i förhållandet ”du måste ha rätt på A, B, C för att få asyl”. Om person X uppger att hen har konverterat på grund av vad som framgår av budorden kan det vara rimligt att förvänta sig att denne kan redogöra för vad det var i budorden som gjorde att hen valde att konvertera, och i någon mån även vad som framgår av budorden. På samma sätt för andra områden rörande kristendom om X åberopar att dessa föranledde dennes konvertering. X måste kunna underbyggda sina påståenden och resonera för att Migrationsverket ska kunna ta ställning till genuin övertygelse.

  • Hej Anna! Pastorn Christian Mölk har redovisat flera förhör och avslagsbeslut på sin blogg: http://www.inblick.se/bloggar/christian-m%C3%B6lk/christian-m%C3%B6lk/2019/01/28/migrationsverkets-fr%C3%A5gor-till-konvertiter Där ser vi att kunskapsfrågor återkommer, och ofta väger tungt i besluten. Konvertiter som själva uttrycker en fideistisk syn på sin konvertering får avslag med hänvisning till att de inte har tillräckligt med kunskap, så bilden att kunskap enbart spelar roll när konvertiten själv hänvisar till det stämmer inte alltid.

   Som jag anmärker i min debatt med Heberlein på SVT Opinion: Nämndemannen Elisabeth Nobuoka Nordin säger: ”Jag kan vittna under ed om att de sysslar med kunskapsfrågor och lägger stor vikt vid hur väl man svarar i förhandlingar i domstolen.” Nämndemannen Eric Norén instämmer: ”Jag vet med absolut säkerhet att konvertiter får svara på den här typen av frågor.”

   Jag uppskattar verkligen om du belyser detta för dina överordnade på Migrationsverket så att det förändras. Jag skulle önska att det var som du beskriver, men det gäller absolut inte överallt, och kompetensen angående hur genuin kristendom ser ut är på tok för låg i nuläget. Ni behöver lyssna mer på pastorer och präster.

   Allt gott!

Kommentera