Jan Björklund (L) är påtagligt nöjd med att ha fått igenom krav på att godkänt prov i svenska krävs för att få svenskt medborgarskap. Liberalerna har drivit språkkravet i åratal, och Björklund betraktar alltså det som en seger att få med detta i uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Tanken är att ”uppvärdera medborgarskapet”.

Det är en god tanke och ett rimligt krav: Självklart ska den som blir svensk medborgare behärska svenska i tal och skrift och nog vore de bra om medborgarskapet uppvärderades. Om ambitionen att uppvärdera medborgarskapet ska uppfyllas måste vi dock starta i andra änden. Att ställa högre krav på den som vill bli svensk medborgare ökar inte incitamenten för att bli svensk medborgare. För att öka incitamenten för att ansöka om medborgarskap måste ett svensk medborgarskap vara attraktivt. Det bör helt enkelt finnas fördelar med att vara svensk medborgare i jämförelse med att ha uppehållstillstånd

EU-finansierade MIPEX, Migrant Integration Policy Index, menar att Sverige är världens bästa land för invandrare. Sverige är bäst på att erbjuda utbildning för nyanlända, har bäst arbetsmarknad för invandrare, är bäst på att upplysa om nyanländas rättigheter, mycket bra på familjeåterförening, utmärkt på antidiskriminering och erbjuder invandrare samma tillgång till socialförsäkringssystemet som infödda svenskar: ”Nearly all non-EU immigrants are guaranteed in law and practice the same rights as SE citizens in economic, social, family and democratic life” (Sweden, Mipex, s 3). Ickemedborgare har i princip, som MIPEX sammanfattar det, samma demokratiska, ekonomiska och sociala rättigheter som medborgare.

Varför anstränga sig för att bli svensk medborgare om man inte vinner några fördelar på det? Jag menar att vi bör snegla på Kanada. Kanada tar emot 200 000 invandrare, bestående av flyktingar och arbetskraftsinvandring, varje år. Det kan låta mycket – men Kanada är ett mycket stort land med 35 miljoner invånare. Deras migrationspolitik är mycket strikt: de har ett tak för hur många som tas emot av humanitära skäl och välkomnar inte ensamma unga män på flykt. Istället prioriteras kvinnliga flyktingar, hela familjer på flykt och barn i målsmans sällskap. Det ställs mycket hårda försörjningskrav på anhöriginvandring, alltså en inställning som är ljusår ifrån den slappa hållning till anhöriginvandring som Sverige haft och nu åter inför. I Kanada måste du kunna garantera att du – inte staten – kan försörja den eller de anhöriga du tar till landet. Den som är dömd för grov brottslighet kan inte få asyl i Kanada. Rimligt – och ganska självklart. I Kanada alltså, inte i Sverige som står utan möjlighet att avvisa terrorister och våldsverkare.

Kanada har också en ytterst reglerad arbetskraftsinvandring. De plockar människor med attraktiva utbildningar, människor som med sin kunskap och sina erfarenheter kan bidra till landets utveckling och välstånd. Det har sannolikt gett goda konsekvenser, inte bara för Kanadas ekonomi, utan också för de kanadensiska medborgarnas inställning till invandrare. Invandrare bidrar och är helt uppenbart en tillgång.

Integrationen då? I skriften Discover Canada – The Rights and Responsibilities of Citzenship ges information till blivande medborgare. Kanada kräver kunskap i ett av landets officiella språk, franska eller engelska. Vidare prövas den blivande medborgarens kunskaper angående Kanadas historia, rättssystem, valsystem, landets ekonomi, geografi, kultur och traditioner i ett så kallat medborgartest. Den som söker medborgarskap i Kanada upplyses nogsamt om sina skyldigheter: En kanadensisk medborgare tar ansvar för sitt liv och sin försörjning och följer självklart kanadensisk lag. Han eller hon tar sitt demokratiska ansvar och deltar i demokratiska val. En kanadensisk medborgare förväntas också värna miljön och vara beredd på att försvara landet vid behov.

Så ser det ut i Kanada. Ganska långt ifrån de utopiska drömmar angående allmän amnesti och öppna gränser som frodas i en del svenska kretsar. Hade Sverige fört samma typ av reglerad, sansad och förnuftig migrationspolitik som Kanada hade vi sluppit en hel del av de problem vårt land brottas med idag.

Låt Kanada visa vägen! Inte minst bör svenska politiker ta intryck av Kanadas grundläggande inställning att alla beslut i första hand ska främja kanadensarnas hälsa, trygghet och välmående. Ett land har störst ansvar för sina medborgare. Det bör vara en grundläggande princip i varje ansvarsfullt statsskick. Den inställningen skapar också incitament för att vilja bli medborgare eftersom man då hamnar i en prioriterad grupp invånare.

SWISH 123 396 2354

BANKGIRO 526-9246

https://www.patreon.com/Heberleinsetik

 

 

 

7 kommentarer till “Björklunds språkkrav – ett slag i luften”

 • Spelar inte stor roll om man är politisk flykting och medborgare med svenska språkets färdigheter i sitt bagage och dessutom högutbildat – staten med sina myndigheter diskriminerar och särbehandlar olikheter…Outbildade politiker kränker genom sina handlingar frihets och mänskliga rättigheter…

 • Visserligen är Kanada bättre än Sverige på att ställa krav och tar inte in de som inte är riktiga flyktingar och absolut striktare med manliga flyktingar,
  Men alla andra länder är vettigare än Sverige så det säger kanske inte så mycket.
  Man ska ta seden dit man kommer och inte vara till belastning,
  Självklarheter överallt utom i landet absurdistan uppe i norden.
  Justin Trudaeu känns lite som han blir sin like med Macron.

  Se hellre Australien som ett föredöme när det gäller invandringen och säkerheten att bevaka landets gränser.
  Gå samma väg som Australien så kan sverige bli ett normalt land igen.

 • ”Hade Sverige fört samma typ av reglerad, sansad och förnuftig migrationspolitik som Kanada hade vi sluppit en hel del av de problem vårt land brottas med idag.”

  Hade M med Reinfeldt i spetsen fört samma typ av reglerad, sansad och förnuftig migrationspolitik som Kanada istället för att göra upp med MP om migrationspolitikens öppna gränser hade vi sluppit många av de problem som Sverige brottas med idag.

  • Orsaken till migrationen är enligt ö k av socialliberala världsordningens projekt över 40 år i Barcelona avtalet 1975 följs av multikulturella lagar och regler vilka öppnade Europas dörr framför det öppna invandringen. Dessutom under f d USA Presidenten Barak Obama tillkommit projektet av islamiseringen av Europa vilket den antisionist och antisemit socialliberala EU med sina likasinnade nationalstater , typ Sverige är frontfigurer som ett vapen mot judiska folket och Israel.

 • Tja, nu väntar jag bara på att Björklund – eller någon annan som tycker att ”språktest för medborgarskap” är bra – ska förklara för mig vad det spelar för roll om de invandrarna som ”lever i utanförskap” och belastar välfärden är svenska medborgare eller bara har permanent uppehållstillstånd….?

Kommentera