En text på Sydsvenskans ledarsida den 12/2, signerad Sofia Nerbrand, fick mig att sätta kaffet i vrångstrupen. Nerbrand upprörs över att Ungern prioriterar ungerska medborgare framför människor som inte är medborgare i Ungern. Hon kröner resonemanget med följande slutsats: ”Retorik och politik som premierar det egna folket och stänger ute andra ska inte ha en plats i dagens Europa”.

Nerbrand avslöjar en generande okunnighet om skillnaden mellan mänskliga och medborgerliga rättigheter. Den okunskapen är hon dessvärre inte ensam om.

Jag har noterat en bekymmersam brist på kunskap angående de rättigheter som kan knytas till människans värde, respektive till medborgarskapet i ett land. Det är mer regel än undantag att debattörer, politiker och aktivister blandar samman dessa identiteter och de rättigheter som härleds ur respektive status: som människa eller medborgare. De rättigheter som härleds ur människans värde är de mänskliga rättigheter som ska garantera människan ett drägligt liv. De är lika för alla människor och oberoende av medborgarskap, personliga egenskaper och funktion i samhället.

De mänskliga rättigheterna kan beskrivas som den miniminivå som samhället måste kunna garantera för att människovärdet ska kunna förverkligas i den enskilda människans liv. Det handlar om grundläggande rättigheter, som rätt till liv, rätt till frihet, rätt till personlig säkerhet och rätt till ett värdigt liv. Sverige bär ansvar för att de som befinner sig i vårt land inte får sina mänskliga rättigheter kränkta – ingen ska behöva svälta ihjäl, nekas vård som inte kan anstå eller bli mördad här med hänvisning till att hon inte är svensk medborgare – men Sverige har blott ansvar så länge personen befinner sig här. Om migrationsverkets handläggare funnit att den asylsökande utan risk kan återvända till sitt ursprungsland innebär det att det inte föreligger någon risk att mänskliga rättigheter kränks och vårt ansvar upphör. Varje land har störst ansvar för sina egna medborgare.

De medborgerliga rättigheterna är betydligt mer omfattande än de mänskliga. Medborgarskapet är en rättslig relation mellan individen och staten och medger speciella rättigheter som medborgare – medborgerliga rättigheter. En svensk medborgare har en absolut rätt att bo och leva i Sverige och rösträtt till riksdag. För att bli invald i riksdagen krävs att man är svensk medborgare, likaså om man vill arbeta som polis eller yrkesmilitär.

Som medborgare har vi ett antal skyldigheter – att respektera svensk lag, att bidra efter bästa förmåga, att solidariskt försvara vårt land vid behov. Vi har också rättigheter, till säkerhet och trygghet, till stöd, vård och omsorg vid behov, det vill säga tillträde till det sociala välfärdssystemet.

Den som inte är medborgare bör inte ha samma rättigheter. Han eller hon har rättigheter i egenskap av att vara människa – men de mänskliga rättigheterna är mindre omfattande än de medborgerliga. När medborgares och icke-medborgares intressen står i konflikt med varandra bör medborgarnas intressen ges företräde. Ja, det är en obekväm hållning – men vuxna människor måste klara av att göra människor både arga och besvikna. Vi behöver vuxna beslut och en vuxen politik som prioriterar svenska medborgare. Det är inte illvilja att välja svenska medborgares behov framför icke-medborgares. Det är att ta ansvar.

Den altruistiska utopi som Nerbrand tecknar i sitt ledarstick är skrämmande i sin naivitet. Nerbrand ger uttryck för en oreflekterad altruism som misslyckas med att värna människors rättigheter och riskerar att leda till en värld där de starka och egoistiska hänsynslöst utnyttjar de svaga och snälla. Historien visar att altruism aldrig varit en framgångsrik överlevnadsstrategi. Den altruistiske – som gör gott för andra och offrar sig själv utan att kräva något i gengäld, går under.

SWISH 123 396 2354

BANKGIRO 526-9246

https://www.patreon.com/Heberleinsetik

 

 

11 kommentarer till “Sofia Nerbrands farliga altruism”

 • Håller med. Här behövs folkbildning kring begreppen mänskliga rättigheter kontra medborgarrätt. Likaledes kring floskeln ”människors lika värde” kontra det värde en vuxen person skaffat sig under sitt liv. Jämför Hitler och Stalin med moder Teresa och Mandela så förstår nog de flesta hur omöjlig detta begrepp är att tillämpa. Eller i ditt privatliv hur du värderar din familj och dina barn i förhållande till vem som helst på gatan.

 • Varje stat viktigaste uppdrag att skydda landets och medborgarnas säkerhet mot inre och yttre fiender. Nationalstatens Ungern själv avgör om sitt öde i migrationsfrågan , liksom Storbritannien med Brexit folkrättsliga resultatet med sina medborgarnas stöd beslöt lämnar den sjunkande EU båten .

  Mänskliga rättigheter är individuella frihetsrättigheter , liksom asylrättens behov att skydda sitt liv och icke kollektiv hur idag detta praktiseras av medmänsklighetsbluffarna bland annat i Sverige,

  Imperiebyggaren EU med socialliberala världsordningen , enligt Barcelona avtalet året 1975 följer ö k att islamisera kontinenten i sin slav och människohandeln med blandningen av migranter med rätt eller icke rätt till asylskydds behov.

  Enligt FN rapport av 2,5 miljoner inkomna migranter under året 2015 bara 2,56% ( 65 000 individer ) hade politisk skäl till asyl , resten är lyxsökare , kriminella . med agents och spionnätverkets enorma skaror av angivare i främmande makters tjänster med uppdrag att påverka , förändra, härska och störta den fria världens s k judisk-kristna civilisationens grundpelare och grundvärderingarna i frihetsidealen.

  Utan tveksam vi lever i en historisk tidsanda i skuggan av civilisationernas sammandrabbningar som påverkar framtida existensen tillsammans för varje nationalstat , nationer och folkgrupper med olika kulturarv med hoppet för Fred och Säkerhet !

 • Ann;

  varför skall ingen få svälta ihjäl eller nekas vård?

  Att bemötas lika inför lag och skyddas mot våld är rimligt.

  Men varför skall jag mata och vårda världens dysfunktionella parasiter, bara för att de tar sig hit?

  Det tarvar en förklaring.

  Tidigare ”rör inte min kompis” måtte bytas till

  RÖR INTE MINA PENGAR!

  Det måste vara en mänsklig rättighet att behålla frukten av sin ansträngningar

 • Folkpartiet har ju en ledare som inte kan/vill föröka sig. Då har han valt att importera barn från en annan kontinent. Givetvis har han fått övriga folkpartister att tycka att detta är helt normalt. Folkutbytet kan inte gå fort nog för folkpartister. Nästa steg är väl utrotning av gammelsvenskar.

 • Det är en himmelsk skillnad mellan mänskliga rättigheter och medborgliga rättigheter och denna skillnad borde vara självklar för alla.

 • Sofia Nerbrand är inte okunnig. Hennes farlighet består tvärtom i att hon inte, precis som hon skriver, anser att medborgare (eller ens i landet folkbokförda, tycks det) ska ha några särskilda förmåner. Det oklart tänkts ”allas lika värde” blir ”allas lika rättigheter”. Ett recept för statlig och ekonomisk (pga bortfall av tillit och till slut laglighet) kollaps!

 • Man kan bara förundras över hur vissa partier, organisationer offentliga eller mindre offentliga sammanslutningar kan ha företrädare som ges möjlighet att gång på gång komma ut med sådana påståenden.

  Visst, ordet är och skall vara fritt för envar. Men då de ser ut att företräda någon eller några. När de kan betecknas som ”influencers” så skadar de bara de bakomliggandes sak med fullkomligt idiottiska konklusioner som detta.

 • Medborglig lojalitet är naturligtvis det grundläggande för en fungerande demokratisk rättsstat. Att ifrågasätta det, är ju bara att undergräva allt som har med värdighet och omtanke, sett till övriga medborgares trygghet i sitt eget land.

  Tyvärr har vi av någon konstig anledning fått en ökande skara av naivt enfaldiga människor i detta land. Som spelar ”goda” på hela samhällets bekostnad. Vilket måste ses som att dessa människor, egentligen är oerhört egoistiska i grund och botten. Man visar inte hänsyn till sina övriga medborgare i samhället.

 • Jag håller faktiskt med Sofia Nerbrand.
  Den rödgrönblåa socialdemokratiska regeringens förslag om en extra ”familjevecka” som bara skulle tillfalla föräldrar som befinner sig i Sverige och inte föräldrar som befinner sig i Ungern får mig att tänka på trettootalets Berlin. 😪
  Föräldrar med uppehållstillstånd i Sverige bör inte prioriteras eftersom alla föräldrar har lika värde !
  Därför bör svenska skattebetalare finansiera barnbidrag till alla barn/ föräldrar i hela världen och inte bara till de som har uppehållstillstånd i Sverige.
  Det var precis så här som det började i Berlin. 🙁

 • Det hela är en kokandet häxbrygd! Man har förlorat alla begrepp om vad en nation är och vilka skyldigheter man har gentemot sina medborgare. Även de mest inbitna politruker borde komma till den växande insikten att patologisk altruism inte längre är ett vinnande koncept för att vinna över väljare för sin sak.

Kommentera