Immanuel Kant, pliktetikern och upplysningsfilosofen, förknippas med det kategoriska imperativet som innebär att varje människa ska behandlas som ett mål i sig själv, eftersom hon har ett inneboende, omätbart värde. Det fick de flesta som läste filosofi på gymnasiet lära sig. Mer sällan bemödade filosofiläraren sig om att upplysa om att Kant också var en varm anhängare av retributivism, alltså av hämnd.

Kants kategoriska imperativ används ofta felaktigt i diverse värdegrundsplaner som ett argument för det okränkbara, omätbara och inneboende människovärdet som tillkommer alla. Enligt Kant äger den människa som genom sina handlingar bevisat sig vara förnuftig detta värde: Människan äger alltså sitt värde eftersom hon är förnuftig. Den förnuftiga människan agerar i enlighet med det kategoriska imperativet och de absoluta plikterna eftersom hon intuitivt förstår vikten av dem. Vi behandlar alltså människor som ”mål i sig själva” för att de är rationella.

Den som bryter mot det kategoriska imperativet och de absoluta plikterna, som inte behandlar andra människor som mål i sig själva, förlorar sitt inneboende värde och sin rätt att hävda sitt människovärde. Den som förbryter sig ”drar straffet på sig själv”, som Kant uttrycker det.

En absolut plikt är att inte döda. Det är ett tydligt och direkt brott det kategoriska imperativet och strider mot allt förnuft. Det kategoriska imperativet innebär nämligen att du ska handla på ett sådant sätt att din handling skulle kunna upphöjas till allmän lag. Om du dödar en annan människa säger du genom din handling att alla borde agera så. Blott en dåre kan vilja upphöja dödandet till allmän lag. Genom din handling har du alltså bevisat att du inte är förnuftig. Därför har du själv, genom ditt val och din handling, perverterat ditt människovärde och dragit straffet på dig själv.

Kants resonemang vilar på en människosyn som tycks vara obegriplig för stora delar av den svenska offentligheten: Kant betraktar nämligen människan som en varelse med fri vilja, som myndig och ansvarig. Människor väljer själva, och de måste därför ta ansvar för sina handlingar. Väljer de dåliga saker och handlingar så får de leva med konsekvenserna. Översatt till dagens diskussion betyder det att om du väljer att ansluta dig till en mordisk terrorsekt, som IS, deltar i våld, dödande och grymheter så får du leva med konsekvenserna av det beslutet. En rimlig konsekvens är att du blir av med ditt svenska medborgarskap.

Det är tydligt att landets makthavare och opinionsbildare är mer bekanta med Bamse än med Kant. Likt den rultige björnen med marxistiska åsikter och Jesuskomplex tror de på snällhet. Veronica Palm, Jonna Sima, Rasmus Ling, hela regeringen och Eva Dahlgren tycks ha överkonsumerat Bamse. De tror att snällhet är lösningen på all världens problem och vill löna ont med gott.

Det är ett barnsligt resonemang som hör hemma i serietidningar. Den som gjort fel ska straffas. Punkt. Den som valt att ansluta sig till IS, en organisation som betraktar västvärlden och oss som bor här som syndare är inte våra vänner. De är våra fiender och ska behandlas därefter.

SWISH 123 396 2354

BANKGIRO 526-9246

https://www.patreon.com/Heberleinsetik

 

 

 

 

11 kommentarer till “Vi måste sluta vara snälla – lyssna på Kant, inte Bamse!”

 • Hur ser du på följande resonemang.
  https://www.reddit.com/r/unitedkingdom/comments/asqem5/citizenship_eligibility_now_based_on_how_much/egwfngj/

  Staten har misslyckats med att ta hand om sina medborgare. De bör ta sitt ansvar snarare än att avsäga sig från det.
  Personen ska straffas om man finner dem skyldiga. Det kan även vara så att staten har misslyckat att skydda personen från påverkan och i efterhand får ta hand om konsekvenserna.

  Det kanske behövs hårdare regler kring medborgarskap och starkare straff för de som missbrukar det, men staten ska inte få avsäga sig sitt ansvar.

 • Honung är både gott och nyttigt. Något mer behöver väl inte hämtas från Bamses uppdiktade värld.

  Verkligheten kräver fungerande mänskliga hjärnor som kan tänka längre än det begränsande.
  Som allt för många ”goda” och beräknande människor ger uttryck för, genom att skapa en falsk bild av sin egen förträfflighet som kändis, politiker, journalist, tyckare o.s.v….

  Har i många år förstått att landet Sverige består av alldeles för många fasadmänniskor. Man bygger fasad utåt men har inte mycket till övers för logiskt, förnuftigt tänkande eller respekt för andras yttrandefrihet och demokratiska rättigheter i samhällsbygget. Den dåliga egna egoismen och makt kontrollen är istället bara ett mål. För att skydda sin egna livsbubbla.

 • Sverige och Argentina har många olikheter men en sak gemensamt.
  Båda står med öppen famn när det gäller ta emot mördare från vidriga terror organisationer.
  islamism/nazism är samma skrot och korn.

 • Veronica Palm, Jonna Sima, Rasmus Ling, hela regeringen och Eva Dahlgren tycks snarare tro att IS-krigarna är missförstådda små lamm som automatiskt har hamnat utanför samhället. Därför borde vi hellre lyssna på Hanif Bali istället. Kändisar som inte är politiker borde också hålla sig borta från politiken eftersom dom hela tiden gör bort sig.

 • Jag håller med om att även de som enbart kan bevisas anslutit sig till sekten borde straffas. Jag tycker däremot att även människor som gjort katastrofala felbedömningar borde få möjligheten till att ändra sig. En chans att börja göra rätt istället. Kvinnan som blev intervjuad i senaste avsnittet av agenda har förmodligen inte begått något aktivt och allvarligt brott utan indirekt bidragit till terrorn genom sitt deltagande i samhällslivet. Dessa människor borde för att visa på sin ånger och vilja till bättring göra allt för att hjälpa till och underlätta det humanitära arbetet i lägren. Om människor genuint ändrar sig och försöker kompensera för sina tidigare illdåd tycker jag man bör förlåta. Skamliga opportunister får däremot gärna ruttna i någon fängelsehåla men att skilja dem emellan blir nog besvärligt.

 • Para quem acredita realmente no livre-arbítrio é claro que este raciocínio é lógico. Mas há realmente o livre-arbítrio? Está é a questão é a realidade nos mostra que somos muitos menos livres do que achamos que somos.

 • Tack Ann för att du delar den här kunskapen och gör det så att det är lätt att förstå det teoretiska resonemanget med empirin!

 • Snällhet är inte att vara gränslös – att vara snäll är bra, men självklart finns inget snällt i att tillåta medmänniskorna att agera hur som helst.
  I forntiden – 50-talet – ansågs denna egenskap snäll, önskvärd, men tror inte alls att man identifierade en snäll person som en mes – utan bara som sympatisk och f.ö. som human person, helt klar över de gränser som inte får överträdas.

  Även Jesus i bibeln var ju snäll – men han var sannerligen ingen mesig amöba, han besökte horor och tulltjänstemän ( som var illa ansedda ) och retade i stort sett dagligen upp överheten med sina gärningar.
  Nej – ta inte ifrån oss ordet snäll som definition på en human och vänlig människa. Förljugen snällhet är väl mer vad vi borde kalla dagens ”godhetsmani” – att vara god får ju inte bli ett skällsord….

 • Jovisst, jag håller helt med om det du skriver. Men hur skall de straffas? Att beröva dem medborgarskapet är ingen väg framåt – det krävs en grundlagsändring med mellankommande val för det. Men vad sägs om en lag som påbjuder att varje resenär från Mellersta östern vid Sveriges gräns skall förses med elektronisk fotboja tills deras identitet samt deras görande och låtande har blivit kontrollerat? Detta skulle hjälpa SÄPO kontrollera de inresande. Det skulle förvisso skapa en del olägenheter för vissa resenärer som affärsmän och semesterfirare, men dessa fall skulle nog tämligen kunna klaras upp och vederbörande befrias från fotbojan. De övriga skulle få bära fotbojan tills det att de ställts inför rätta och endera dömts eller friats från misstanke om brott begånget i Mellersta östern.

Kommentera