”Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar”, slår Socialdemokraterna fast i sitt partiprogram och utlovar sedan bland annat ökad tillgång till snabba insatser och regionala kunskapscenter för kunskapsspridning och utveckling i psykiatrin. Sånt kostar såklart.  Vårt andra regeringsparti, Miljöpartiet, slog på stora trumman för psykiatrin i valrörelsen. ”Nu tar vi krafttag för att bryta ungas psykiska ohälsa” basunerade de och lovade ökade anslag på en och en halv miljard årligen. Framförallt ville de motverka den psykiska ohälsan bland unga. Ytterst lovvärt.

Också de partier som agerar stödhjul åt regeringen lovade guld och gröna skogar åt psykiatrin. Centerpartiet ville korta köerna till BUP med hjälp av en riktad satsning på 300 miljoner per år. Vidare utlovades stora satsningar för att öka tillgängligheten. Inte mindre än 1,2 miljarder i ökade anslag till psykiatrin lovade Annie.

Också Liberalerna ömmade för människor med psykisk ohälsa. De lovade ”bättre vård, kortare köer och psykiatriambulanser i hela Sverige”. Det är ju inte gratis, eller hur.

Vänsterpartiet gick till val på ett ”psykiatrilyft”. En miljard ville de satsa. Flott. Och välbehövligt. Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Köerna – i all synnerhet till BUP – är långa. Det saknas personal. Det saknas vårdplatser. Det mesta saknas eftersom psykiatrin blivit satt på undantag, inte i åratal utan i decennier.

Tyvärr blev det ingenting av alla vackra löften den här gången heller. Istället för satsningar blev det minskade anslag – på 90 miljoner.

Men visst, varför bry sig om barn med neuropsykiatriska problem, tonåringar med ångest, män som tar livet av sig, utbrända kvinnor och deprimerade pensionärer när man kan göra en god satsning på ytterligare 300 miljoner på solceller? Om du känner dig deprimerad, om ditt barn har ångest, om din mamma vill ta livet av sig kan du kanske pigga upp dig med tanken på att regeringens budget för stöd till installation av solceller uppgår till totalt 736 miljoner kronor i år? Om inte det hjälper kanske du kan glädjas vid tanken på att en och en halv miljard viks för att iscensätta ett projekt som kallas Klimatklivet? Riksrevisionen har kritiserat projektet för att de menar att det är ineffektivt. Pengarna hade gjort större nytta någon annanstans. Ja, och så får Jämställdhetsmyndigheten 40 miljoner.

Någonstans måste ju pengarna tas ifrån.

Så tråkigt att det så ofta är psykiatrin och alla som lider av psykisk ohälsa som drar nitlotten.

SWISH 123 396 2354

BANKGIRO 526-9246

https://www.patreon.com/Heberleinsetik

 

 

2 kommentarer till “90 miljoner mindre till psykiatrin – trots generösa vallöften”

  • Politik är att prioritera det gemensamma på bästa sätt. Där pengar och insatser gör störst nytta och skillnad. Tyvärr har vi för många politiker som har svårt för detta primära. Vi har istället fått politiker som beter sig som barnungar. Som i sin tur låter barnen sätta agendan och vara ”de ledande politikerna” i samhällets tjänst.

  • Och vilken nytillkommen patientgrupp med psykiska besvär är det som garanterar att köerna till psykiatrin kommer att vara fortsatt långa och ökande? Könsdysfori är på tapeten nu men rör ett litet antal personer. Dock finns det större grupper där man även kan räkna med ett omfattande tolkbehov vid vårdinsatsen.

Kommentera