Under alla år jag undervisade på universitetet i Lund inskärpte jag vikten av att bemöta andras argument och tolka texter med utgångspunkt det som kallas ”välvillighetens princip”. Jag inledde varje kurs med att resonera kring denna ädla princip med mina studenter. Välvillighetens princip innebär att du, när du möter en text, är förpliktad att tolka texten på det mest välvilliga sättet. Du måste alltså anstränga dig för att förstå vad han eller hon som skrivit texten vill förmedla. Vi har en moralisk plikt att behandla texter och argumentationer rättvist – i all synnerhet om de ger uttryck för uppfattningar och åsikter som vi inte delar och om den slutsats som dras inte faller oss på läppen, förefaller märklig eller rentav felaktig. Välvillighetens princip gäller givetvis inte bara skriven text, utan också i all synnerhet talad text. Låt mig ge ett exempel:

Föreställ dig att du hör en partiledare säga något märkligt, som

a) att det bara finns sex miljoner svenskar eller

b) att alla som bor i Sverige ska fira jul och andra kristna högtider.

Innan du drar långtgående slutsatser och drabbas av panik är det tillrådligt att reflektera över följande tolkningsmöjligheter:

 1. Personen i fråga kan ha sagt fel
 2. Jag kan ha hört fel
 3. Personen kan anspela på något jag inte känner till
 4. Uttalandet kan vara lösryckt ur ett längre resonemang
 5. Jag kan ha missförstått innebörden i ett ord eller begrepp
 6. Personen i fråga anser i exempel a) att över fyra miljoner svenskar inte är riktiga svenskar och personen i fråga anser i exempel b) alla som bor i Sverige måste äta julskinka och läsa julevangeliet, annars är de inte svenskar

Innan du ansluter dig till den mest absurda och illvilliga tolkningen av det du hört bör du alltså överväga övriga möjligheter. Förslagsvis lyssnar du på utsagan en gång tid alternativt letar upp talet i skriven form för att kontrollera vad som verkligen sades och övervägdes. För att ansluta dig till tolkningen i punkt 6, måste du tillämpa en illvillighetsprincip, vilket innebär att du tillskriver motståndaren den mest illvilliga tolkningen som är möjlig.

I anslutning till årets Almedalsvecka har vi sett rikliga exempel på tillämpningen av denna illvillighetens princip – inte bara av anonyma troll på Twitter, utan av välutbildade och högt uppsatta personer med medial eller politisk makt. Ett exempel är Olle Wästbergs tolkning av Jimmie Åkessons reciterande av Vilhelm Mobergs text ”Svensk strävan” som att Åkesson utesluter miljontals svenska medborgare ur svenskheten. Om Westerberg ställt kontrollfrågorna 1, 2 och 3 hade han besparat sig själv att framstå som en dåre.

Ett annat exempel är Margit Silbersteins tolkning av Ebba Busch Thors resonemang i Dagens Nyheter om vikten att bejaka och respektera svenska högtider som att Bush Thor vill tvinga henne och andra judar att hänga upp adventsstjärnor och läsa julevangeliet. Om Margit Silberstein lagt sig vinn om att ställa kontrollfrågorna 1, 2, 3 och 4 hade Silberstein besparat sig själv mycket oro.

Det är djupt oroande. Illvillighetens princip kortsluter hela det offentliga samtalet, leder till hysteri och panik och uppmuntrar ovärdigt flockbeteende. Vågar man föreslå att vi istället ansluter oss till välvillighetens princip och lägger oss vinn om att faktiskt förstå vad den andre menar? Jag är övertygad om att alla vinner på det.

SWISH 123 396 2354

BANKGIRO 526-9246

https://www.patreon.com/Heberleinsetik

 

 

 

4 kommentarer till “Illvillighetens princip”

 • När det gäller konservativa politikers samhällssyn gäller inte välvillighetens princip för vänsteretablissemanget. Det spelar ingen roll om Jimmie säger att våldsbejakande NMR -anhängare skall buras in eller om han citerar antinazisten Moberg. Plötsligt blir det kortslutning i vänsterhjärnorna och likt druckna famlar de efter lyktstolpen och svamlar: Hörde ni han sa nazism ju…

  .Man vet inte om man skall skratta eller gråta.

 • Välvillighetens princip ligger nog de flesta vanliga människor väldigt nära, och fungerar nog bra för flertalet normala människor. Två undantag finns dock; avgrundsvänstern och PK-etablissemanget, bland dessa är illvillighetens princip lag. Det är aldrig feltolkat, misstolkat eller vantolkat när de sätter igång med sina lögner, tirader och sanslösa överdrifter. Det är alltid medvetet och avsiktligt. Det är ett noga utstuderat och tillämpat system, med syfte att misskreditera, beljuga, misstänkliggöra, baktala och demonisera sina meningsmotståndare.

  Vi bör inte låta oss provoceras av känslostyrda och besinningslösa utfall från dessa demokratins och yttrandefrihetens dödgrävare, men när det förekommer förtal, ärekränkningar, falska tillvitelser, uppenbara lögner, faktaförvanskningar, påvisbara mörkningar eller fake news bör vi slå tillbaka med verksamt dräpande medel (här bildligt talat). Vi ska aldrig ta skit från dessa oärliga samhällsförstörare!

 • Ord är ord för att skydda vederbörandes hantering av sina handlingar och ansvarstagandet vilket fördjupas i landets sårbarhetsprocessen på oanade konsekvenser för frihetsidealen.

 • Är det välvillighet eller naivism att tro att Åkesson och SD verkligen står för en västerländsk humanistisk liberal demokrati? KD börjar ta sig in i en position som som gör det svårt för den liberala delen av M väljarna att samverka med dem

Kommentera