New York Times text ”The Global Machine Behind the Rise of Far-Right Nationalism” som publicerades i söndags har nu kommenterats i större delen av svensk media. Trots att artikeln är behäftad med flera uppenbara brister och innehåller minst två lögner (nej: Sverigedemokraterna har naturligtvis aldrig bjudit in vit maktförespråkaren Richard Spencer; och nej: Chang Frick har inte arbetat åt den ryska statens mediejätte Russia Today) fortsätter textens konspiratoriska påståenden att reproduceras i svensk media. Idag hävdar Dagens Nyheters ledarredaktion med hänvisning till New York Times att moderata riksdagspolitiker gör sig till ”Putins nyttiga idioter” genom att länka till bland annat Nyheter Idag.

Bristen på kritisk läsning och källkritik hos bland annat Dagens Nyheters ledarredaktion är bedrövlig, om än inte obegriplig.

Ur ett svenskt (vänsterliberalt) perspektiv finns det naturligtvis poänger med att reproducera New York Times falska påståenden. Den andra offentlighet som utgörs av bland annat Nyheter Idag växer och hotar den första offentligheten på flera sätt: dels ekonomiskt, eftersom nätpublikationer suger upp läsare och annonsörer, dels hotas naturligtvis den första offentlighetens tolkningsföreträde. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet, med flera, har inte längre ensamrätt att beskriva verkligheten. Av dessa skäl välkomnar naturligtvis Dagens Nyheter med flera möjligheten att, med hjälp av ansedda New York Times, sabla ned den andra offentlighetens rykte och ifrågasätta dess trovärdighet.

Ett annat skäl för Dagens Nyheter med flera att lyfta texten från New York Times är naturligtvis udden mot Sverigedemokraterna i allmänhet och Mattias Karlsson i synnerhet. Den första offentlighetens kompakta motstånd mot Sverigedemokraterna är väl känt. Det går numera på autopilot, och stödet från New York Times i misstänkliggörandet av Sverigedemokraterna är naturligtvis välkommet.

Ett ännu viktigare skäl att framhålla kritiken från New York Times är att de riktar in sig på Mattias Karlsson, som i texten beskrivs som partiets chefsideolog. Min magkänsla är att Karlssons besked om att han står i begrepp att sjösätta en konservativ tankesmedja oroar den första offentligheten. Alltså välkomnas möjligheten att smutskasta denna tankesmedja innan den ens existerar i sinnevärlden.

Så långt svensk medias motiv för att reproducera en tveksam artikel från New York Times. Den mest intressanta frågan är naturligtvis varför New York Times publicerar en mycket lång text om Sverige, svensk alternativmedia och Sverigedemokraterna. Svaret handlar inte framförallt om Sverige, utan om amerikansk inrikespolitik. Texten, som i korthet argumenterar för att det är Ryssland som står bakom svensk invandringskritik och en del högersajter, är ett inlägg i det kommande amerikanska presidentvalet. I november 2020 är det som bekant val i USA, och Sverige (eller snarare bilden av Sverige) kan komma att spela en inte oväsentlig roll i de olika kandidaternas retorik.

Donald Trump använder som bekant gärna utvecklingen i Sverige som ett avskräckande exempel. Det är givetvis inte en slump: Hans motståndare, Demokraterna, har en lång tradition av att framhålla Sverige som ett socialliberalt paradis. Så sent som i april detta år framhöll demokraten Bernie Sanders Sverige som ett föredömligt socialistiskt land. På en fråga om skillnaden mellan ”demokratisk socialism” och den typ av socialism vi har sett i bland annat Venezuela svarade han följande: ”I think that countries like Denmark and Sweden do very well. I think it depends on what we mean by socialism”.

Narrativet om Sverige kan alltså få en viss betydelse i det amerikanska presidentvalet. Är Sverige, som Trump påstår, ett land som befinner sig i kris på grund av en vidlyftig migrationspolitik, eller är Sverige, som Bernie Sanders hävdar, en välfungerande välfärdsstat, byggt på socialistisk solidaritet och skattemedel och där i förlängningen problemen inte är verkliga utan bara resultatet av en lögnaktig rysk desinformationskampanj? Döm själva – men låt er inte luras att tro att allt som trycks är sant, inte ens om det trycks i New York Times.

SWISH 123 396 2354

BANKGIRO 526-9246

https://www.patreon.com/Heberleinsetik

 

6 kommentarer till “Sverigebilden – eller: Allt som trycks är inte sant, inte ens om det trycks i New York Times”

 • Fler och fler lämnar MSM. De är ju givetvis rädda precis som du skriver. Då prövar de att på alla sätt de kan svartmåla Alternativa Medier.

 • Framför allt om det trycks i NYT som är en av de mest lögnaktiga och vänsterliberalt vinklade tidningarna i USA.

 • Om man som svensk tror att andra länders media aldrig vinklar ledare, kulturartiklar, krönikor och nyhetshändelser så är man givetvis oerhört naiv.
  Alla har förstås sin agenda, alltså en avsikt att ge läsaren (tittaren, lyssnaren) en vinklad syn på tillvaron.

 • All media har en agenda, hur mycket de än vill se sig själva som opartiska ut mot läsaren. Bottnar då naturligtvis i politik ekonomiska intressen och ägarintressets bästa. Tyvärr framstår väl en stor del av svensk media, som en dålig förebild. När tidningens agenda, tar över och styr det oberoende journalistiska arbetet. Som ska göra att läsaren ska bilda sig en egen uppfattning, baserad på ett bra granskande och brett journalistiskt arbete.

  Glädjande nog har fler människor i Sverige, både insett och förstått det. Man får inte hela verklighetsbilden levererad till sig som läsare. Den som ska baseras på mer av fakta, än tyckande.

  Leverantören av det ”fria ordet” har i högsta grad, på ett medvetet sätt, gjort inskränkningar och begränsningar av det själva. Lyckligtvis så behöver inte alla människor förhålla sig till det, utan de lämnar agendajournalistiken ryggen.

  ”Sverigebilden” har stora problem om den ska styras av fasadpolitiker som i sin tyr styrs av svensk fasadjournalistik. Vi får hoppas att vi får ett uppvaknande bland media och journalister, inför kommande framtid. Fast just nu ser det inte ut så.

  ”Sverigebilden” har i mångt och mycket förstörts, av agenda journalistikens drivkrafter. Beslutsblindheten har cementerats.

Kommentera