Idag samlas riksdagspartierna (minus Sverigedemokraterna) för att diskutera gängvåldet. Skottlossningarna, explosionerna och morden har nu nått sådana nivåer att regeringen kallar till blocköverskridande krismöte. Förflyttningen från regeringens tidigare hållning att det inte finns något att oroa sig över till att kriminaliteten hotar landet så till den milda grad att det krävs krismötet har skett med blixtens hastighet. Flera partier har kommit med utspel innan mötet och förslagen haglar – fler poliser, längre straff, visitationszoner, övervakningskameror, slopad straffrabatt för unga, införande av kronvittnen med mera.

Flera är förslagen är bra, och bör införas – men jag saknar ett viktigt perspektiv: Ingen tycks ställa frågan varför gängkriminaliteten (och sexualbrotten, våldsbrotten, bilbränderna) ökat de senaste åren. Istället för att gå till roten med problemet och ställa frågan ”varför ökar den här typen av brott just nu?” behandlar man symtomen. En rimlig hypotes är att i alla fall en del av den ökade kriminaliteten är en konsekvens av den historiskt stora könsobalans som råder i Sverige 2019. Under några år har landet haft en stor invandring av framförallt unga män. Unga män är den mest brottsbenägna kategorin – och forskning tyder på att ett överskott av män leder till ökad våldsbrottslighet och fler sexualbrott.

En bekant till mig arbetade en tid som säkerhetsvakt på en av de färjor som forslar festsugna män och kvinnor mellan Stockholm och Helsingfors. Tillgången till sprit och höga förväntningar som allt för lätt grusades utgjorde en grogrund för problem. Slagsmål och våldtäkter blev ibland konsekvensen. Mest problem var det på de turer där männen var i majoritet och lugnast var det när kvinnorna var fler än männen. Hans erfarenhet var att en blandning bestående av 60 procent kvinnor och 40 procent män var optimal. De turerna var absolut trevligast, med god stämning och ett minimum av våld ombord. Därför arbetade rederiet medvetet med att locka fler kvinnor, genom att erbjuda sådana tjänster och aktiviteter som attraherar kvinnor.

De problem en skev könsbalans medför är inte på något sätt okända. Hans Rosling varnade redan i november 2015 för att Sverige närmade sig samma obalans i kön som Kina. Roslings förutspådde att en könsobalans på 120 pojkar på 100 flickor skulle inträffa våren 2016 och invandringen av framförallt unga män fortsatte i samma takt. Han menade att detta skulle komma att skapa problem – med en så skev könsfördelning blir det svårt för männen att hitta partners. En hel del män blir helt enkelt utan och sluter sig då istället samman i enkönade gäng.

Roslings farhåga överträffades. Vid 2015 års slut var könsfördelningen mellan pojkar och flickor i åldersgruppen 16-17 år uppseendeväckande skev i Sverige: 123 pojkar på 100 flickor. Det innebär en större obalans mellan könen än vad Kina och Indien har, länder som systematiskt ägnat sig åt selektiv abort. Inget land har någonsin haft en så skev könsfördelning som Sverige har just nu.

Professor Valerie M Hudson diskuterade problematiken i en mycket uppmärksammad artikel ”Abnorma antalet unga män ett problem för Sverige”, som publicerades i Göteborgsposten för några år sedan. Det är väl känt att unga män utför fler brott än någon annan kategori i samhället. Detta gäller i synnerhet unga män i utanförskap. Att då kraftigt öka denna grupp ställer naturligtvis till problem. Hudson anger att framförallt våldsbrott, egendomsbrott och brott riktade mot kvinnor, som våldtäkter och sexuella trakasserier, ökar då männen blir fler. Ensamma män, det vill säga män som inte lyckas hitta en kvinnlig partner, sluter sig samman i enkönade grupper vilka utgör grogrund för våld och kriminalitet. Hudsons forskning visar att kriminaliteten ökar exponentiellt i relation till ökningen i könsobalans – och eftersom inget land tidigare haft en så skev fördelning mellan könen som vårt land har just nu vet vi inte vilka konsekvenserna blir.

Märkligt nog var det ingen i beslutsfattande ställning som lyssnade på varken Roslings eller Hudsons varningar. Istället för att reflektera över vilka konsekvenser ett stort mansöverskott av män kan få för ett samhälle engagerade sig regeringen i att med hjälp av en rättsvidrig lagstiftning ge tusentals unga män utan asylskäl uppehållstillstånd i Sverige. Landet som gör anspråk på att vara världens mest jämställda, med en regering som kallar sig världens första feministiska regering har medvetet fört en politik som får svåra konsekvenser för samhället allmänhet och kvinnor i synnerhet.

När jag bläddrar i morgontidningen och scrollar bland rubrikerna på nätet – skottlossning i Landskrona, våldtäktsförsök, explosion i bostadshus i Malmö – tänker jag på Hudsons forskning. Hon menar att ensamma män sluter sig samman i gäng – och att grupper av män ofta hemfaller åt antisocialt beteende. Vi befinner oss mitt i ett gigantiskt socialt experiment, med en historiskt skev fördelning mellan könen och ingen vet var det ska sluta. Dock borde vi vid det här laget se vartåt det barkar och dra åt handbromsen ordentligt. Om regeringen menar allvar med att ta itu med den skenande kriminaliteten måste de agera även i den här frågan: Minska invandringen av unga män.

SWISH 123 396 2354

BANKGIRO 526-9246

https://www.patreon.com/Heberleinsetik

Illustration: Jared French, ”Gatuslagsmål”, 1935. Tempera på duk.

 

 

6 kommentarer till “Några välmenande råd till regeringen inför dagens möte om gängvåld”

 • Om Sverige haft ett överskott på unga män med 135 pojkar på 100 flickor och överskottet hade bestått av pojkar från Finland, Norge och Danmark, skulle det möjligen ha resulterat i det som artikelns illustration visar.

  Nu har Sverige istället handgranatskastande, sprängningar, frekvent eldgivning med automatvapen, knivskärningar, grova rån, grov misshandel samt hot mot polis och annan utryckningspersonal och civilsamhällets innevånare.

  Detta i sin tur beror på att svenska myndigheter länge har importerat massiva mängder av unga män från några av världens länder med de mest obildade och våldsbenägna befolkningarna, och dessutom till världens mest naiva, totalöppna och skyddslösa land – Sverige.

 • Canada will accept only whole families, lone women or children in its mass resettlement of Syrian refugees while unaccompanied men – considered a security risk – will be turned away.

  Kanada hade läst på om mansöverskott. All forskning som fanns om mansöverskott. Det var inte bara studier om ensamkommande migranter utan om mansöverskott överallt i alla olika slags samhällen och länder som exempelvis ensamma män i Alaska och på Grönland, olika länder i afrika, män i sydamerika.

  Antingen blir männen deprimerade och går ned sig i missbruk och bråkar med varandra, eller blir det väldigt mycket självmord eller går män med i organiserade ”manliga” organisationer som exempelvis kriminella gäng, gerilla miliser, totalitära ideologiska förbund eller religiösa extrema grupper.

  Mycket få ensamma män i ett mansöverskotts samhälle utbildar sig och flyttar till ”staden” och börjar jobba och bildar familj.

 • Taharrush gamea är ett arabiskt begrepp för grupptrakasserier, och innebär att stora grupper unga män trakasserar kvinnor, ofta genom sexuella trakasserier på offentlig plats, ibland genom sexuellt ofredande. Begreppet myntades 2005. År 2005 började systematiska sexuella trakasserier användas som politiskt påtryckningsmedel i Egypten för att tysta demostanter i som ville ha frihet och demokrati.

  Fenomenet uppmärksammades i västmedia då det drabbade många kvinnliga protesterande och journalister på Tahrirtorget under Egyptiska revolutionen 2011 i den sk arabiska våren. Genom att tysta kvinnorna som ville ha frihet blev kvinnor gruppvåldtagna inför hela världens ögon och kameror.

  I december 2010 släpptes filmen 678, som var den första egyptiska filmen att skildra sexuellt ofredande mot kvinnor på offentlig plats som ett problem. Till följd av arabiska våren 2011 uppmärksammades el-taḥarrush el-ginsy av forskare, aktivister och media, och sexuella trakasserier blev vanliga vid demonstrationsmöten 2011–2013 i alla länder som arabiska våren kom till.

  Nu utspelar sig exakt samma sak i Europa mot europeiska kvinnor. Män som massvåldtar och utsätter kvinnor som vill ha frihet för sexuella traxkareier och våld.

  Vi MÅSTE ta detta på allvar.

  Det ÄR INTE enskilda händelser utan ett vetenskapligt bevisat fenomen som sker systematiskt och planerat mot kvinnor som vill ha frihet och demokrati i alla länder muslimska män befinner sig i .

  ALLA människor har INTE samma agenda och värderar samma saker och vi måste våga erkänna detta i Sverige och Europa. Det är INTE rasism utan överlevnadförmåga. Det är INTE vi som systematiskt utför övergrepp mot slöjbeklädda muslimska kvinnor utan det är muslimska män som systematiskt begår övergrepp mot ALLA kvinnor som inte underkastar sig islam.

  Det ÄR rasism – religionrasism – kulturrasism – kvinnohatrasism. Det är våra döttrar, våra systrar, våra mammor, våra kollegor, våra lärare, våra barnmorskor, våra läkare, våra kusiner och våra fruar.
  det är till bekostnad av demokrati – fred och frihet denna gången så det är jäkligt allvarligt

 • Att en s.k. feministisk regering lägger såna enorma belopp, på mestadels unga män, är kusligt. Tänk våra barn som ska leva i detta framöver. Att dessutom inte lagra dna och fingeravtryck, på de som får komma in. Utan bara ha en papperslapp, i bästa fall, som visar identiteten. Hur ska man då kunna reda ut brott? Ett signalement stämmer in på många personer. Familjemedlemmar som får komma efter, jämför man dna? Eller man går helt på vad folk säger?
  Notera också att de gör allt för att mörka och förminska brottens allvar. I natt var t.ex. en detonation i Kristianstad. Explosion är också ett ord de gillar, ungefär som ett misslyckat experiment i kemisalen. Sedan säger de att polisen inte vet vad som orsakat detonationen/explosionen. Precis som att det är nån olycka. Terrorbrott, går under rubriceringen vandalisering – som stenkastande män som gillrar fälla för blåljuspersonal, beskrivs som.

 • Alla människor inklusive ungdomar vill ha en identitet. Vem är du? Var kommer du ifrån? Var bor du? Vad sysslar du med? Vad vill du bli? Vad gör din farsa? De som inte har någon identitet som omgivningen kan relatera till skaffar sig en genom att gå med i gänget. Att vara med i ett namngivet gäng ger en tydlig identitet. Vad gänget gör är inte så noga, bara det skapar mer identitet för gruppen och individen.

  Oftast diskuterar man bara högljutt och med ett svavelosande språk hur korkade föräldrarna är, och lärarna, cheferna, förmännen och poliserna. I bästa fall är det sporthändelser eller bilar. Man måste anpassa sig noga till gängets oskrivna regler även om de flesta vuxna utomstående skulle hävda motsatsen när de måste passera förbi genom att kliva ut i gatan från trottoaren där de gapiga grabbarna står med händerna i fickorna och glor hånfullt på alla andra. Kommer det någon som lovar att ringa polisen om vi inte håller tyst, mötts denne av ett unisont hånskratt och gruppens sammanhållning och identitet förstärkts bara ännu mer. Your old road is rapidly fading. Vad de vuxna än säger berör det oss inte just nu.

  Svenska ungdomar går med i fotbollsföreningen eller ridklubben men den vägen är inte öppen för invandrarungdomar. Endast gathörn och busstationer kvarstår. Jag vet, för det var så jag växte upp på femtiotalet. Den som muckar med en gängmedlem får automatiskt hela gänget emot sig, och ingen reflekterar då över vem som har rätt eller fel.

  Det har inte så mycket med att göra om gänget är invandrare 2019 eller svenskar 1958. Alla utan andra möjligheter samlas gärna på detta sätt, vilket i alla fall är långt bättre än att stanna hemma och dra mamma i kjolarna; gänget är också en hård uppfostringsanstalt i verklighetens samhälle. De flesta politiker och andra makthavare skulle nog ha mått bra av att en gång ha varit en gängmedlem under ett par år. Längre tid än så är det inte roligt.

  Naturligtvis fanns gängmedlemmar som frestade lyckan genom småbrottslighet som snatteri eller att slanga bränsle till första skrotbilen. Förr eller senare blev de haffade, men det var ingen idé att komma till gathörnet och skryta om det. Istället blev de ignorerade och försvann ur gruppen medan de som var kvar hade fått ännu en nyttig läxa.

  Av alla i ”mitt” gäng blev det nästan överdrivet skötsamma och präktiga medborgare. Jag vill gärna tro att vår internuppfostran hade något samband med det.

  Den som inte tror att identiteten spelar så stor roll i en människas liv; se vad som händer med en ensamstående frisk pensionär som får gå hem till sin bostad utan någon fortsatt kontakt med sin förra arbetsplats och sina forna arbetskamrater. Nu behövs gänget igen för att minska utanförskapet.

 • Ja men snälla Ann,
  Lösningen finns mitt framför näsan, bara vi vill se den. Eftersom kön är en social konstruktion så är det bara att släppa los alla våra genuspedagoger och -forskare. Vips så är problemet löst! Lite social ingenjörskonst och nästa års pridefestivaler kan gå till historien där den humanistiska stormakten visar vägen framåt mot en värld där bocken mycket väl kan och bör vara trädgårdsmästare.
  Alternativt kan vi starta krig mot något otäckt land som tex. Ungern eller Polen. (Israel vore naturligtvis lämpligast men då skulle förmodligen fel unga män känna sig kallade) Det skulle reducera mansöverskottet på nolltid, speciellt som vår försvarsmakt är så dåligt rustad för en konflikt. Dessutom skulle det påskynda utbytet av befolkningen, eftersom det endast är medborgare som kan/bör komma i fråga för militärtjänst.
  Men vi skall inte glömma bort flickorna. En ny alternativ konfirmationsundervisning bör omgående införas där svenska flickor får lära sig att tillmälen som ”svennehora” är positivt och värt att leva upp till. De skall också få lära sig att bejaka de möjligheter till självförverkligande, parat med härliga exotiska erfarenheter som detta öppnar upp för.

  Se där några konkreta idéer som inte kräver några längre utredningar.
  Bara viljan finns så löser vi problemen (förlåt, utmaningarna menar jag)

  Vänligen,
  Rolf

Kommentera