I ett stort idolporträtt i Aftonbladet intervjuar mingeljournalisterna Anna och Hans Shimoda Sveriges färskaste superkändis, Anders Tegnell. Statsepidemiologen Anders Tegnell beskrivs i artikeln som ”landsfader” och får frågor om han har valt ”rätt väg”. I ett bisarrt nyhetsinslag i veckan som gått var tonen mindre mysig men anslaget detsamma: Tegnell behandlades som om han är högst ansvarig för den strategi Sverige valt för att hantera Covid-19. En indignerad Lotta Bouvin ställde Tegnell till svars för ett antal uttalanden som han tidigare gjort i Aktuellt: ”Gjorde ni rätt?”, frågar hon och spänner ögonen i statsepidemiologen. Det är ett mycket märkligt inslag. Varför ställs en tjänsteman till svars för beslut som rimligtvis är politiska?

Det må vara begripligt – men inte ursäktat – att Aftonbladetmedarbetare, som har till uppgift att göra reportage från galor och skriva skvallertexter om kändisars otrohetsaffärer och husköp, inte har full koll på Sveriges statsskick – men en journalist på Aktuellt borde veta bättre. Det är inte Anders Tegnell eller ens Folkhälsomyndigheten som ska ställas till svars för den coronastrategi som Sverige har valt och de beslut som fattats i anslutning till denna. Det är regeringen, och i slutänden Stefan Löfven – landets statsminister.

Regeringen har ansvar för allt som enligt regeringsformen inte tillkommer riksdagen, det vill säga allt utom budgetreglering och lagstiftning. I 1974 års regeringsform formuleras klart och tydligt regeringens ansvar för att styra riket: ”Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen” (6§). Riksdagen representerar, som bekant, folket. Med andra ord är det tvivelsutan på det sättet att regeringen är ansvarig inför folket för alla beslut regeringen fattar. Till sin hjälp att fatta riktiga, rimliga och genomtänkta beslut har regeringen statsförvaltningen och statliga myndigheter, som exempelvis Folkhälsomyndigheten.

Relationen mellan tjänstemannasektorn (det vill säga myndigheter) och politiken är glasklar: Tjänstemän tar fram underlag och information, bidrar med riskanalyser och utvärderar tänkbara utfall av olika strategier och val – detta alldeles oavsett om det handlar om införande av flygskatt, privatisering av äldrevård, avskaffande av fria skolval eller vad det nu kan vara. På grundval av den information som kvalificerade och specialiserade tjänstemän tar fram och presenterar fattar politiken sedan sina beslut – och dessa beslut är politiken till etthundra procent ansvariga för.

Detta förhållande har inte ändrats bara för att vi befinner oss i en pandemi. Det är regeringen, med Löfven i spetsen, som bär ansvar för den strategi Sverige valt, inte Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndighetens uppgift är att ta fram underlag så att regeringen kan fatta beslut om diverse åtgärder. Folkhälsomyndigheten regerar inte.

Regeringen håller Tegnell och Folkhälsomyndigheten framför sig som en sköld – och media, från skvallerjournalistiken till Public Service – spelar villigt med. När detta är över kommer utvärderingar att göras och ansvarsutkrävande ske. Går det åt helvete kommer huvuden att rulla – och regeringen bäddar för att det är Tegnells huvud som kommer att offras, inte Löfvens. Smart strategi av regeringen, förstås: De kan kliva fram om strategin varit framgångsrik, och gömma sig bakom Tegnell om det visar sig att Sveriges sätt varit sämre än resten av världens.

Regeringens agerande är alltså inte svårt att förstå. Det jag inte kan förstå är varför Aktuellt, liksom övrig svensk media, spelar med i charaden och därmed håller regeringen om ryggen. Plocka in statsministern eller annan ansvarig minister i studion i stället och låt denne svara på frågor om de val som gjorts. Det är Löfven och hans regering som bär ansvaret för de val som gjorts och den strategi som Sverige valt för att hantera Covid-19, ingen annan.

SWISH 123 396 2354

BANKGIRO 526-9246

https://www.patreon.com/Heberleinsetik

 

7 kommentarer till “Vem är det som styr vårt land, egentligen?”

 • Men problemet är ju att SVT inte kan hitta Löfvén.
  Han ställer ju inte upp eftersom hans stab hindrar honom. Han riskerar ju att göra bort sig igen. Lotta B borde väl ha upplyst tittarna om detta förhållande. Precis som Sveriges virusstrategi är unik, är ansvarsutkrävandet från regeringen det. Som du skriver, regeringen gömmer sig bakom Tegnell. Så fegt

 • Darwinism socialism med rasbiologiskt mål för dödens missionärer utan etik och moral livet är värdelöst ,liksom ledstjärna vilket gör Sverige och dess beslutsfattare till ansvariga på systemfelet som är stats och människofientlig policy.

 • Hej.

  Nu begår du ett fel när du fritar Tegnell från ansvar.

  Oavsett vilken politiskt motiverad instruktion han får så har en moralisk plikt att utöva sin tjänst utifrån just tjänstens egenskaper: är han läkare inriktad på epidemiologi och smittskydd så är det vad som gäller, inte vad regeringen Stefannie Lööfven säger. Det går inte att skylla på ”Befehll ist befehl”, det borde väl någon med din akademiska bakgrund veta?

  Tegnell är läkare och har en MoS i edidemiologi. Att tro att Tegnell saknar kunskap om epidemier och pandemier och dessas påverkan på modernt samhälle är att göra sig okunnig i onödan. Hans inträdesanförande då han valdes in i KKRVA 2007 handlade just om detta och kan läsas här:

  [https://kkrva.se/wp-content/uploads/Artiklar/075/kkrvaht_5_2007_6.pdf] ”Pandemiernas påverkan på samhället”, Tegnell, 2007.

  Ur anförandet:

  ”Det finns ytterligare en likhet, och det är att de bägge kan drabbas av den goda preventionens förbannelse. När ett hot som man förberett sig för blir så avlägset och okänt att människor glömmer hur illa det var, det må vara krig eller kolera, skiftar fokus till det preventiva arbetet.

  Riskerna och kostnaderna för detta börjar då ifrågasättas, och kan inte hotet åter visualiseras bättre för allmänheten, kommer beredskapen sakta att rustas ner. Både det militära försvaret och smittskyddet måste alltså ständigt vara beredda att motivera sin fortsatta existens, och paradoxalt blir detta behov tydligare ju bättre man blir på att avvärja hot.”

  Du kan ta ett snack med ditt partis helgon, Bildt, och hans efterträdare om varför man demolerade den nationella beredskapen och vart pengarna gick istället – skattesänkningar var det inte så det måste varit några andra kostnader som kraftigt började öka från början av nittiotalet. Gissa vad. (Och sossepackets agerande fritar inte moderaterna från skuld – skuld och ansvar kan inte fördelas eller spädas ut.)

  Tegnell har en plikt mot sin heder och yrkesetik som läkare att agera korrekt. Får han politiska instruktioner på tvärs med detta är det hans moraliska plikt att göra ett medvetet val, eller hur? Inte skylla på att han lydde order.

  Fast det är klart, kritiserar du Bildt och Reinfeldt blir det inte valbar plats på partiets listor, eller hur?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  • Tegnell och co. är ju bara ansvariga för sin specialitet epidemiologin. Men den strategi de valt ger följdverkningar inom flera områden. Och regeringen är ansvarig för helheten, konsekvenser för ekonomi, skola t ex. Därför borde regeringen förklara varför den valda strategin är den rätta för hela samhället. Men där är det tyst.

 • Sluta klaga och uppvigla. Det är alltför enkelt och det tycker jag du skall vänta med tills du sitter i riksbanken.Jag tror på den väg vi i Sverige har gått är rätt. Detta klarar vi inte om till inte gör det tillsammans. Splittring söndrar. Här gäller det att vara solidarisk och ödmjuk. Situationen är svårt nog ändå. Att vara egoistisk och ifrågasättande är fel väg att gå….

 • Titta på Skavlan när Tegnell intervjuades. Skavlan: Om det visar sig att Sverige har valt fel väg, vem har ansvaret. Tegnell :Vi har ju ett system i Sverige där vi mycket jobbar tillsammans… Skavlan: men nån har ju ansvaret till slut. Tegnell: i slutänden är det min chef, det är ju så en Svensk myndighet fungerar chefen har ju alltid ansvaret i allt. Skavlan: men inte Löven då? Tegnell: Nä… men det är ju en uppdelning mellan myndigheten och den politiska nivån. Å det är ju förstås, man kommer säkert att peka på bägge efteråt.

  Tegnell är underställd sin chef och berörs inte i när det gäller att utkräva ansvar, det är vad han själv säger.
  Som väljare är jag inte så intresserad av om FHM chef får sparken eller inte, Jag har inte tillsatt honom i val. Det är regeringen som har det yttersta ansvaret och det är regeringen som skall prata med folket. Självklart kall regeringen lyssna till sin expertmyndighet. Och det är regeringen som skall ställas till svars i nästa val.

 • Jag tycker att dom har gjort sig skyldiga till brott mot mänskligheten För deras oförmåga att skydda medborgare äldre än 70 år och boende på äldre boenden i Sverige Den vanliga svenska ursäkten duger inte:jag såg det inte komma,jag var naiv Som Nuremberg rättegången visar det finns en juridisk och moralisk gräns som inte får överskridas för då blir det ett brott som kan straffas Vad jag har läst finns det en underlåtelse paragraf i brott mot mänskligheten Annars kan man tänka sig Tegnell skyller på Löfven och tvärtom Men det skulle inte göra dom fria från brotts misstanke Deras brottslighet innefattar 2000 mord riktad mot en speciell grupp personer äldre än 70 år

Kommentera