MENINGEN MED LIVET

Varför lever vi egentligen? Finns det någon mening med allt? Vad skulle det kunna vara? Handlar det om att leva så länge som möjligt – eller ska man ha så roligt som möjligt? Med hjälp av bland andra Sartre, Sisyfos, Mill, Aristoteles, de Beauvoir och Sontag söker jag svar på dessa eviga frågor. Jag resonerar kring blå zoner, kärlek, döden – och världens äldsta ål. Brunnsålen Åle som blev hela 158 år. Ett avundsvärt långt liv: Men hade han roligt?