OM SANNINGEN

Vad är sant? Finns det något som är sant? Och måste vi alltid berätta sanningen? Med utgångspunkt i Hannah Arendts övertygelse att sanningen alltid bör berättas – ”om så världen går under” – resonerar jag kring ett omtvistat fenomen och begrepp: Sanningen.