Rebecca Weidmo Uvells och min crowdfunding för boken ”Tyst! Hotet mot yttrandefriheten” går nu in på upploppet. Sex dagar kvar till mål!

Egentligen är titeln lite missvisande. Det finns inte bara ett hot mot yttrandefriheten, utan flera. Låt mig lista några av dem här:

 • Deplattforming, alltså fenomenet att aktivt arbeta för att marginalisera en individs möjligheter att uttrycka sig själv, delta i offentligheten och försörja sig själv. En växande skara människor, inte minst inom kultur och mediesektorn, ser sina möjligheter till försörjning försvinna efter intensiva brunsmetningskampanjer. Detta drabbar även akademiker, som nekas medel till forskning och gång efter annan nekas får ansökningar om docentur eller professur underkända. Också lärare, poliser, socionomer och andra som tillhör en yrkeskategori med en uttalad och tvingande ”värdegrund” drabbas.
 • Nätaktivism. Flera olika grupper, ofta med statligt stöd i form av verksamhetsbidrag, som #jagärhär och Näthatsgranskaren, scannar sociala medier i jakt på människor som uttrycker sig olämpligt. #jagärhär arbetar med massanmäningar och lyckas på så sätt stänga ner facebookkonton, vilket kan få stora konsekvenser för någon som arbetar med opinionsbildning. Också för den som inte primärt är opinionsbildare av uteslutning från Facebook ett kännbart straff eftersom mycket av vårt sociala liv pågår just på nätet. Näthatsgranskarens metod är polisanmälningar. Enligt deras egen uppgift har de anmält cirka 700 personer för sådant som yttrats på nätet. Polisanmälningar, i några fall med fällande dom, har drabbat en del oförtjänt hårt. Både #jagärhär och Näthatsgranskaren bidrar till att skapa rädsla vilket leder till en ibland destruktiv självcensur.
 • Klåfingriga politiker. De senaste åren har flera politiker, från olika läger, luftat idéer om inskränkningar i yttrandefriheten. Den föreslagna – och stoppade – ändringen i Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen är tydliga exempel på detta. Landets politiker tycks vara skrämmande okunniga om vikten av yttrandefrihet och åsiktsfrihet.
 • Kränkthetskultur. Den kränkthetskultur och offerideologi som odlas i stora delar av offentligheten är djupt destruktiv och leder inte sällan till drev mot människor som framför helt rimlig kritik och sakliga resonemang. Detta gäller ofta frågor kopplade till kön och genus samt migration och integration.
 • Lagstiftning. Den nyligen antagna lagstiftningen angående nätfilter och länkskatt kan få stora konsekvenser för yttrandefriheten på nätet och drabba privatpersoner men också nätpublikationer, bloggar och andra mindre plattformer mycket hårt. Det riskerar att minska mångfalden i åsikter och rapportering. Detta är extra allvarligt i Sverige som har en extremt likriktad offentlighet. Vi behöver sajter som Kvartal och Nyheter Idag, aktörer som Rebecca Weidmo Uvell, Henrik Jönsson, Aron Flam, Joakim LaMotte och Navid Modiri för att få en större och mer nyanserad bild av den tid och verklighet vi lever i.
 • Skam. Skam- och skuldbeläggning är ett mycket effektivt vapen för att tysta människor. Människor på vänsterkanten har i decennier arbetat med att skambelägga människor vars åsikter de inte gillar. Tillmälen som rasist, nazist och fascist är exempel på detta liksom anklagelser om psykisk sjukdom och galenskap. Människor som skäms tystnar och drar sig undan och blir ensamma.
 • Oförmåga att skilja på kritik, hat och hot. Det finns en tendens att blanda ihop kritik med hat och att betrakta allt hat som hot. Det är faktiskt tillåtet att hata. Det är tillåtet att tänka precis vad man vill. Trots det uppkommer dessa diskussioner ständigt.
 • Lagstiftningen om ”hets mot folkgrupp”. Lagen om hets mot folkgrupp är djupt problematisk och borde omformuleras.

De här frågorna, fenomenen och problemen är något av det Rebecca och jag kommer att fördjupa oss i i vårt gemensamma bokprojekt. Följ länken nedan om du vill stötta oss och vårt projekt!

5 kommentarer till “Tyst! Hoten mot yttrandefriheten”

 • Fri är endast den som är sin egen herre .Makten har tagit över den fria ordet och individuella ansvaret för ens opponering och handlingar för sin frihet och mänskliga rättigheternas skull . Individen är maktens slav.

 • Jag läser till lärare, sista terminen. Värsta boken hittills tvingades jag plöja igenom i helgen. ”Perspektiv på skolans utveckling – en tankebok för lärare, skolledare och skolpolitiker” av Erik Groth. Läs den gärna Ann. Jag måste inte bara läsa den utan göra arbeten som visar att jag verkligen anammat ideologin.

 • Hej.

  Hets mot folkgrupp, som den kallas allmänt, och alla annan hetslagstiftning bör inte reformeras, utan avskaffas och de som dömts enligt denna lag ges skadestånd.

  Direkta hot mot person(er) har vi redan lagar mot, och dessa räcker. Endast individer kan hotas, kränkas eller skadas. Grupper består av dessa individer, men är i sig inte personer. En lag som HMF syftar endast till att skapa tankebrott och åsiktsbrott, inget annat, och är och förblir ett instrument för tankekontroll.

  Ta en person som är kvinna (född man), heterosexuell (attraheras alltså av män), judinna till tron men med en samisk och en afrikansk mor/farförälder. Alla former av ringaktande uttalanden som på något sätt kan hävdas beröra någon av de listade identitetskaraktärerna är brottsliga. Ta en person som är född man, svensk, vit, heterosexuell, med endast svenska mor & farföräldrar. Inget av hans identitetskaraktäristika är straffbara att använda pejorativt.

  Vad som har hänt, och som vi som i årtionden kritiserat denna lag kunnat berätta, är att vi får en automatisk hierarkisk sortering av vilket värde de olika personerna har i lagens ögon. Samma brott som mot den ene ger fängelse ger böter mot den andre. Detta är inget annat än lagstadgad rasism och sexism.

  Därför, till att börja med, skall HMF avskaffas. Lagen om olaga hot kan däremot med fördel skärpas: det antal gånger jag blivit tilltalad med någon variant av ”Djefla svenne do ska dö!” kan räknas tre-, om inte rent av fyrsiffrigt.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

Kommentera