Om du har rätt hudfärg kan du komma undan med de mest bisarra uttalanden, förslag och åsikter. Det senaste exemplet är Leila Ali Elmi, riksdagsledamot för Miljöpartiet, som argumenterar för att registrera människors ras, religiös tillhörighet och sexuella prefenser. Sådana hårresande uttalanden kan en människa med mörk hy överleva med både heder och arbete i behåll.  Jag har svårt att tro att en etnisk svensk Kristdemokrat eller Sverigedemokrat hade kunnat sitta kvar i riksdagen efter en sådan flagrant groda. Han eller hon hade hängts ut i pressen, jagats på sociala medier, rullats i tjära och fjädrar och under förnedrande former fått skiljts från sitt ämbete.

Jag vill påstå att Ali Elmis förslag är förkastligt.  Ali Elmi hävdar att ett ”rasregister” skulle utgöra ett redskap i antidiskriminerings och jämlikhetsarbete. Vad hon strävar efter är representation in absurbudum – om, låt säga, en procent av Sveriges befolkning utgörs av somalier så bör en procent av riksdagsplatserna vikas åt somalier, en procent av platserna på universitet fyllas av somalier, en procent av de anställda på SVT utgöras av somalier, en procent av ledamöterna i en bolagsstyrelse och så vidare. Det är en absurd idé om rättvisa som helt åsidosätter förtjänstprincipen, det vill säga att den som är mest lämpad förtjänar platsen/uppdraget.

Systemet finns på exempelvis Harvard där man har tillämpat antagning till studieplatser enligt representationsprincipen (se graf ovan). Det har lett till att människor med asiatiskt ursprung diskrimineras. Eftersom Asian Americans har högre betyg än Whites,  African Americans, Hispanic Americans och Native Americans blir konkurrensen högre inom gruppen Asian Americans. Whites och Hispanics med sämre betyg slår ut Asian Americans med högre betyg med hänvisning till ”representativitet”. Det är djupt orättvist och fråntar människor makt över sina egna liv. Om hudfärg trumfar hårt arbete, ambition och höga betyg är det ju omöjligt att påverka sitt liv och sin framgång.

Ali Elmis förslag bygger på en rasistiskt tanke, nämligen att människor av samma hudfärg och ursprung är lika medan människor av olika hudfärg är olika på ett grundläggande plan och därför inte kan förstå varandra eller föra varandras talan. Enkelt uttryckt: Eli Almi anser att hon (muslim, svart med somaliska rötter) och jag (kristen, vit, blond med svenska, tyska, finska och estniska rötter) är olika varandra på ett så fundamentalt sätt att vi inte kan föra varandras talan. Det tror inte jag. Jag tror inte att ”ras” implicerar essentiella egenskaper. Ändå beskylls jag titt som tätt för rasism, medan Leila Ali Elmi slipper dylika epitet. Hur kommer det sig?

”Rasist” används populärt som beteckning på en person som man av någon anledning ogillar. Om personen ifråga hyser rasistiska åsikter eller bekänner sig till en rasistisk ideologi är helt ovidkommande. Det du skriver och säger gör mig illa till mods– alltså är du rasist. Ungefär så fungerar retoriken inom den hysteriska, känslostyrda diskurs som bekänner sig till värdegrunder, mångkultur, identitetspolitik och kulturrelativism. Och nej, det är inte rasistiskt att ifrågasätta, kritisera, kanske till och med avfärda värdegrunder, mångkultur, identitetspolitik och kulturrelativism. Det är inte heller rasistiskt att ha synpunkter på migrationspolitiken, kritisera en bristfällig integration, kräva flyktingstopp, förbjuda böneutrop eller slöjor på barn.

Det är uppenbart att Sverige är i behov av att upplysas. Låt oss därför ägna oss åt lite folkbildning. Enligt Nationalencyklopedins definition är rasism ”en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar”:

 • Uppfattningen att det är rimligt att indela människor i ett antal distinkta raser utifrån fenotypiska egenskaper (yttre kännemärken);
 • Antagandet att det finns ett samband mellan å ena sidan sådana fenotypiska skillnader och å andra sidan nedärvda mentala och intellektuella anlag, beteendemönster samt lynne och moralisk karaktär;
 • Antagandet att dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av respektive raser;
 • Övertygelsen att raserna låter sig klassificeras i en hierarki, beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen;
 • Föreställningen att denna hierarkiska klassifikation berättigar medlemmar av förment överlägsna raser att dominera, exploatera och till och med förinta förment underlägsna raser.”

Låt mig sammanfatta: en rasist anser att de finns olika raser med sinsemellan olika förutsättningar och förmågor. En del raser är bättre än andra, och därför äger de privilegier och rättigheter som de underlägsna raserna saknar. Leila Ali Elmi klockar in på punkt efter punkt. Det råder dessvärre inte någon brist på liknande exempel i vårt land. Rasistiska föreställningar och resonemang frodas i Sverige, bara man vet var man ska leta. Det offentliga samtalet har i åratal dominerats av essentialistiska ideér kopplade till hudfärg och etnicitet (punkt 1 ovan). Identitetspolitikens utgångspunkt är att människan är sitt kön, sin sexualitet, sin etnicitet (punkt 2 ovan). Det är en deterministisk syn på människan som innebär att hennes kön, hudfärg eller etniska härkomst definierar henne och hennes möjligheter (punkt 3 ovan). Kulturrelativismen hävdar att människor med olika kulturer har olika praktiker, preferenser, rättigheter och skyldigheter (punkt 4 och 5 ovan).

Så kan barnäktenskap och månggifte försvaras, och könsstympning och hedersvåld ignoreras. Mångkulturideologin som är ett märkligt mischmasch av essentialism och kulturrelativistism hävdar att alla kulturer har ett unikt värde och är lika bra och att det därför är omöjligt att kritisera andra kulturers praktiker och värderingar. ”I deras kultur gifter man sig ung” kan man hävda och därför slippa ingripa när barn gifts bort till vuxna män. Det är en nedlåtande och paternalistisk inställning till individer som tillhör en annan kultur en den egna. Alla människor, oavsett kön och etnicitet, äger samma rättigheter och bör uppfylla samma skyldigheter. Att betrakta människor från andra kulturer som människor med färre möjligheter, rättigheter och skyldigheter än människor ur den egna gruppen är inget annat än rasism.

Den rasism som frodas i den kulturrelativistiska mångkultursideologin måste bekämpas. I Sverige har alla människor samma rättigheter och skyldigheter och ges samma möjlighet att genom flit, ambition och hårt arbete skapa sitt eget lov. Så resonerar en äkta antirasist, ty antirasismens början är att se varje människa som en unik individ, med rättigheter och skyldigheter, istället för som en anonym del av ett kollektiv.

SWISH 123 396 2354

BANKGIRO 526-9246

https://www.patreon.com/Heberleinsetik

 

 

8 kommentarer till “Identitetspolitik och rasism: A Match Made in Heaven”

 • Ord och inga visor. Tack för den lektionen! Artikeln borde kopieras och delas ut i alla skolor, bildningsförbund och vara utgångspunkt för framtida debatter kring frågor om rasism och mångkulturalism.

  • Den borde främst delas ut till Sveriges journalister och politiker. Man skulle då också kunna ha obligatorisk läsning av Mazarellas utomordentliga artikel idagens nummer av SvD.

 • Jag blir på riktigt rädd för dessa postmodernister. Mitt universitet är fullt av dem och de är lärare och professorer som lär ut detta till studenter.

  ”Någon” i sverige har lovat jämlikhet till alla. Det betyder att alla i Sverige ska få ett jobb, hus, bil, bra skola och bo i ett bra område. Infödda invånare i Sverige får jobba sig till detta. Utbilda sig, spara pengar, byta upp krutt bilar till bättre bilar ju bättre inkomst man får och ju äldre man blir, göra en bostads karriär etc Alla i Sverige når inte sina ekonomiska mål och målen med den påstådda jämlikheten.

  Postmodernister vill ha ett rasregister och jämlikhetsdata för att visa hur rasistiskt Sverige är för att invandrare inte får en villa, bil, chefsjobb, boende i ett bra område direkt när de kommer till landet. ”Någon” har lovat jämlikhet i Sverige och ”någon” har inte gett invandrare jämlikhet i Sverige genom att ge precis samma som infödda invånare får kämpa sig till och betala ur egen ficka.

  Detta är den strukturella rasismen som ska bevisas. genom rasdata och jämlikhetsdata. De som undanhåller jämlikheten för invandraren och håller tillbaka jämlikheten för invandraren är alla vita svenskar som bor i landet enligt postmodernisterna. De vita är de skyldiga.

  Postmodernisterna vill inte föra rasdata/jämlikhetsdata över sina egna hemländer och kartlägga varför de fått fly sitt hemland och varför. De vill inte kartlägga och registrera bristen i sitt forna hemland. Finns det: gratis sjukvård, gratis tandvård, gratis medicin, gratis skola, mänskliga rättigheter, kvinnlig rösträtt, hedersbrott, demokrati, könsstympning, krig, hur många vita finns i deras regeringar? Hur många kvinnor finns i deras riksdag? Hur många vita är chefer i deras hemländer? etc i hemlandet man fått fly från? Hur ser skillnaden ut från fd hemlandet och sverige? Finns det något som är bättre? Någon skillnad?

  Postmodernisterna vill kartlägga och registrera allt som är fel på Sverige enligt deras tycke. Men det är inte Sveriges fel att kvinnor inte fått utbilda sig i sina fd hemländer. Det är inte sveriges fel att det kanske är låg utbildningsgrad i fd hemländer. Det är inte sveriges fel att de fått fly och förlorat allt de ägde och hade.

  I Sverige som invandrare får du en bostad, möjlighet att studera gratis och bli vad du vill. Du får leva i fred och i en demokrati, du får rösta och engagera dig politiskt, du får ta körkort som kvinna, du får rätt till allt en infödd svensk har rätt till.

  Alla får spara ihop pengar själv till ett bättre liv med mer och större och dyrare än ett erbjudet tillräckligt bra liv. Att avstå från den möjligheten eller ta tillvara på den möjligheten är upp var och en. Att jämföra hur man hade det i fd hemlandet och hur man har det nu kanske hade varit en bra start att fokusera på istället för att jämföra hur de har det nu och hur en familj som fått lägga åratal på att spara ihop till en bostad, bil har det idag.

  Är det rätt att en familj som bott i sverige ett år ska ha precis samma jämlikhet i utfall som hus, bil, jobbkarriär som en familj som fått jobba ihop allt som de har under lång tid?

  Det är många som bor i Sverige som får börja om på noll mitt i livet efter skilsmässa, missbruk, sjukdomar, olyckor etc och de har inte heller jämlikhet eller samma som de hade innan.

 • Hej.

  De flesta somalier är lika varandra, särskilt om vi jämför med svenskar. Det är inte rasism, utan fakta. De flesta somalier delar värderingar och har en grundläggande genomgående samsyn på världen, och på vad som är rätt och fel, vilket skiljer sig markant från den svenskar har, vilket inte heller är rasism utan fakta. De flesta somalier har betydligt lägre IQ än svenskar, vilket inte heller är rasism, utan fakta. Olika folk har olika intelligens, olika folk har olika seder och vanor – olika folk är helt enkelt olika. Vissa är kompatibla med varandra utan nämnvärda slitningar, utan att för den skull vara geografiskt eller utseendemässigt lika – japaner och svenskar till exempel. Vissa är helt inkompatibla, som somalier och svenskar eller zigenare och alla andra folk. (Överlappande detta ligger religioner, och undergrupper – för en somalier är svenskar, danskar och norrmän samma folk, men inte för oss.)

  Inget av ovanstående är rasism.

  Rasism är att säga att det är värre om en vit förolämpar en neger, än om en neger förolämpar en annan neger. Det är rasism. Rasism är att tillåta att flickor könsstympas om de är rätt sorts negrer, men att kalla det tortyrliknande misshandel om de inte är det. Rasism är tillåta att judiska och arabiska pojkars kön skärs sönder, för att de är arabiska och judiska. Rasism är att säga att svenskar skall anpassa sig till invandrare och att svenskar skall integreras i ’det nya Sverige’; rasism är att säga att det inte finns en svensk kultur.

  Denna somaliska skall inte vara i Sverige. För det första är hon inte svensk. För det andra saknar hon asylskäl.

  Att registrera människors ursprung och bokföra detta så att andra register kan samköras är inte rasism, utan ren pragmatism. Om det visar sig att en viss folkgrupp står för nästan alla brott av en viss typ, kan man sedan undersöka varför och vad som kan åtgärdas – exempelvis åldringsrån, likt de Soraya Posts släkt ägnar sig åt.

  Kort sagt: all identitetspolitik är rasism. All mångfaldspolitik är rasism.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  • Rickard lärare du måste bygga dina teser på hemmasnickrad forskning, totalt utan humor och djupa studier. Att du ens utrycker dig på Anns sida när du skulle hålla låda på Helevi kleins sidor istället ( ni två har utryck som gör att ni behöver ha livvakter ) man måste sansa sig i sina påståenden även om ordet är fritt mvhpeterw

 • Värre med Harvads intagning är samhällsförlusten. I en äkta meritokrati skall alla förmågor användas så bra som möjligt.

  Jag delar delar av Rickards inlägg, men inte alla.

  Olika grupper och därmed raser har t.ex. olika IQ i snitt. Det finns givetvis somalier på geninivå, men de är mer sällsynta.

  Andra skillnader mellan raser är att negrer har längre armar och ben till kroppslängden och det gör dem lämpligare till boxning.

  Ashkenazi-judar har ca 130 i snitt-IQ men är medelmåttiga inom STEM-områden. I stället har de ännu högre begåvning inom språk och konst. Därav många författare och advokater.

  Google lär ha ca 40 % asiater bland ingenjörer.

  Att inse och planera för detta är inte rasism.

  Dessvärre lär IQ i snitt i Somalia vara 70 och om de som kommit hit är representativa kommer hälften att behöva särskola. Planerar vi för det?

 • Är det rasism att konstatera att våldsbrotten har ökat fantastiskt samtidigt som de är mycket råare än de var för bara 20 år sedan. Det är inte svårt, om man bara vill att konstatera vilka kategorier det är som utför en kraftig majoritet av dessa brott.

  Det ligger väldigt nära till hands att åtminstone undra om det är några anständighetens, humainstiska eller andra väsentliga spärrar som saknas på dessa människor när brotten sker i de flesta fallen helt utan rimliga syften.

Kommentera